Skip to main content Skip to footer

Privacyverklaring

Zodat je weet wat wij met je persoonsgegevens doen.

Over ons
BLUbeem is onderdeel van The Brink’s Company, een beursgenoteerd bedrijf (NYSE:BCO). Brink’s is actief in 100 landen en opereert vanuit 52 landen met in totaal ruim 76.500 medewerkers. Door samen te werken met winkels, banken en partners ontwikkelt Brink’s betaaloplossingen door onze expertise op het gebied van ondernemerschap, betalen, technologie en veiligheid op een slimme, onderling verbonden manier in te zetten.

Brink’s doet er alles aan om uw privacy te waarborgen door uw persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat deze veilig worden behandeld en opgeslagen. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een deel van uw persoonsgegevens verzamelen tijdens uw bezoek aan deze website en bij het gebruik van onze diensten.

Wij verzoeken u deze verklaring aandachtig te lezen, omdat deze belangrijke informatie bevat over wie we zijn, hoe en waarom we persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, en over het uitoefenen van uw rechten als betrokkene. En hoe u contact met ons of de relevante toezichthoudende autoriteit kunt opnemen als u een vraag of klacht heeft.

Wanneer Brink’s Solutions uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt, treden wij op als gegevensbeheerder en als zodanig moeten we voldoen aan de AVG, die in de hele EU van toepassing is. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de toepassing van deze wetgeving op ons gebruik van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Verwerkingsverantwoordelijke: Brink’s Solutions Nederland
Adres: Ptolemaeuslaan 61
Postcode: 3528 BR
Vestigingsplaats: Utrecht, Nederland (NL)
Functionaris Gegevensbescherming (DPO): privacy.bene@brinks.com

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken
‘Persoonsgegevens’ verwijst naar alle informatie over een persoon aan de hand waarvan deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op de volgende legitieme grondslagen:

 • Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. U behoudt zich het recht voor om uw toestemming op elk moment in te trekken;
 • Om onze gerechtvaardigde belangen te dienen, is het mogelijk dat Brink’s persoonsgegevens verwerkt
 • Om de prestaties van de website te waarborgen;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Om een ​​overeenkomst uit te voeren waarbij u partij bent of om een ​​overeenkomst op te stellen.

Doel en categorieën van gegevensverwerking
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken om u de betreffende diensten te kunnen verlenen. Wij verwerken uw gegevens om het mogelijk te maken dat de website goed functioneert, om nieuwsbrieven te kunnen versturen, om in contact te kunnen komen met geïnteresseerden en om een ​​passend beveiligingsniveau van de verwerking te realiseren.

Nieuwsbrief: als u ervoor kiest om u te abonneren op onze nieuwsbrief, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voornaam, achternaam);
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam (optioneel);
 • Geslacht (optioneel).

Contactformulier: als u ons een bericht stuurt via het contactformulier op onze website, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam (optioneel).
 • Geslacht (optioneel)

Interesseformulier: als u ons een bericht stuurt via de interesseformulieren op onze website, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voornaam, achternaam);
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • Bedrijfsnaam (optioneel);
 • Geslacht (optioneel)

Klant worden: als u geïnteresseerd bent in het gebruik van een van onze diensten, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voornaam, achternaam);
 • Geslacht (optioneel)
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres: we sturen u een link om het registratieproces te voltooien, dat 16 dagen geldig is. Deze link leidt u naar een beveiligd portaal, waar u wordt gevraagd de volgende aanvullende informatie te verstrekken:
 • Bedrijfsnaam;
 • Facturatie adres;
 • Operationele informatie, zoals openingstijden;
 • ID-gegevens van de tekenbevoegde van uw organisatie voor verificatiedoeleinden;
 • Bankgegevens van de organisatie.

Wij gebruiken de hierboven genoemde gegevens om uw registratie te voltooien en de ingehuurde diensten te leveren en te factureren. Daarnaast is Brink’s als financiële dienstverlener onderworpen aan sectorspecifieke wetgeving, waaronder anti-witwaswetgeving.

Andere partijen
Om onze diensten te kunnen leveren, delen wij uw gegevens soms met derde partijen in hun hoedanigheid van verwerker. Met deze derde partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten af ​​om te garanderen dat uw gegevens rechtmatig worden verwerkt. Deze verwerkers kunnen de e-mailclient, de host van de website, de host van het CRM-systeem en marketingbureaus zijn.

Wij delen uw gegevens niet met andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming of een wettelijke plicht tot delen.

Cookies
Bij het gebruik van onze website maken wij gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om onze website functioneel te maken. Deze cookies zijn standaard actief en kunnen niet worden uitgeschakeld. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies waarmee wij inzicht krijgen in hoe gebruikers onze website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Deze cookies zijn alleen actief als u ermee instemt. We gebruiken ook cookies waarmee we uw voorkeuren kunnen opslaan, zoals uw voorkeurstaal of uw regio. Ook deze zijn alleen actief als u uw toestemming geeft. Ten slotte gebruiken we marketingcookies, die worden gebruikt om het gedrag van gebruikers op verschillende websites te volgen. Door deze te gebruiken, kunnen we gebruikers gepersonaliseerde advertenties bieden die relevanter zijn voor individuele gebruikers. Nogmaals, deze zijn alleen actief als er toestemming is gegeven.

Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

Rechten van betrokkenen
Op grond van de AVG geniet u als betrokkene bepaalde rechten. Deze rechten worden hieronder opgesomd en toegelicht. Als u één van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze FG (zie: contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

Recht op toegang: u heeft het recht om een ​​kopie van uw persoonsgegevens op te vragen. In deze kopie vindt u informatie over de doeleinden van de verwerking, hoe lang en waar de gegevens worden opgeslagen en aan wie wij deze gegevens verstrekken.

Recht op rectificatie: als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om rectificatie te verzoeken.

Recht op wissing: in bepaalde situaties heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit kan het geval zijn als de gegevens onrechtmatig worden verwerkt, als de verwerking niet langer nodig is of als u uw toestemming intrekt. Onze DPO beoordeelt of uw verzoek gegrond is en of er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde situaties heeft u het recht om te verzoeken om de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken, bijvoorbeeld omdat u zich afvraagt ​​of de gegevens juist zijn of omdat u vindt dat het bewaren van de gegevens niet langer nodig is.

Recht van bezwaar: wanneer wij persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Wij zullen uw bezwaar in overweging nemen en beoordelen of de gegevensverwerking u zodanig treft dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens moeten staken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken met uw toestemming of op basis van de uitvoering van een contract.

Recht om een ​​klacht in te dienen: u heeft het recht om een ​​klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij onze DPO.

Indien Brink’s uw verzoek niet goed afhandelt, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Wij maken geen profielen van onze websitebezoekers. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming is derhalve niet van toepassing.

Bewaartermijnen
Conform de AVG hanteren wij het uitgangspunt dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Soms geldt er een (minimale) wettelijke bewaartermijn waar wij, bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden, aan moeten voldoen. In dergelijke gevallen is het niet mogelijk om uw recht op verwijdering uit te oefenen.

Voor cookies kunt u de bewaartermijn voor elk verschillend type cookie controleren door op ‘details’ te klikken in de banner met cookievoorkeuren.

Gegevensoverdrachten
Als verwerkingsverantwoordelijke ondernemen wij stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte en niet worden doorgegeven aan derde landen bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit of bindende bedrijfsregels. We kunnen echter niet volledig garanderen dat er geen persoonlijke gegevens worden overgedragen naar derde landen zoals de VS, waar het hoofdkantoor van Brink is gevestigd. Onze verwerkersovereenkomsten zijn zo afgesloten dat dit risico tot een minimum wordt beperkt, bijvoorbeeld door het opnemen van Standaard Contractbepalingen.

We hebben een overeenkomst voor de overdracht van persoonsgegevens binnen de groep opgesteld. Het doel van deze overeenkomst is om uw gegevens binnen de Brink’s groep te beveiligen.
Informatiebeveiliging

Brink’s heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt. Daartoe heeft Brink’s passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een ​​passend beveiligingsniveau tegen de risico’s te waarborgen. Deze maatregelen houden onder meer in dat uw verbinding met deze website veilig is en dat de nieuwsbrief veilig wordt verzonden.

Gaat deze privacyverklaring ooit veranderen?
Brink’s kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij zullen een dergelijke wijziging op onze website bekendmaken. Als Brink’s de doeleinden van de verwerking substantieel wil wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, zal Brink’s voor die nieuwe doeleinden opnieuw toestemming vragen.

De oude versie van onze privacyverklaring vindt u hier.


Versie: juni 2023.

Opening hours

Maandag 08:00 - 17:30 uur

Dinsdag 08:00 - 17:30 uur

Woensdag 08:00 - 17:30 uur

Donderdag 08:00 - 17:30 uur

Vrijdag 08:00 - 17:30 uur

Zaterdag Gesloten

Zondag Gesloten

Blijf op de hoogte

Nieuws, trends en ontwikkelingen

Eén keer per maand een update speciaal gericht op ondernemers.