Skip to main content Skip to footer

Stijgende kosten zetten winstmarges horeca onder druk

Nóg efficiënter werken speerpunt voor ondernemers

Stijgende kosten zetten winstmarges horeca onder druk

Nóg efficiënter werken speerpunt voor ondernemers

2024: het jaar waarin efficiëntie het sleutelwoord is

De horecasector staat in 2024 voor een duidelijke, gezamenlijke uitdaging: de stijgende kosten voor personeel, energie, huren en inkoop zorgen ervoor dat ondernemers in die branche nóg efficiënter moeten worden. En hoewel de Nederlandse ondernemer hier over het algemeen meer dan genoeg kaas van heeft gegeten, blijkt de praktijk soms weerbarstiger.  

Prijzen volgens consumenten te hoog

Uit onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Horecabond blijkt dat veel Nederlandse consumenten de huidige prijzen in de horeca te hoog vinden. Dit maakt het doorbelasten van die stijgende kosten voor horecaondernemers moeilijker dan wanneer de prijsperceptie wél positief zou zijn.  

Veel ondernemers verkleinen dan ook hun marges. Dat kan tijdelijk, maar uiteindelijk zijn die marges juist nodig om te investeren én om de eventuele krimp die de pandemie teweeg heeft gebracht, te herstellen.

Efficiënter werken  
Hoe voorkom je dat je onnodig lang op je marges inteert maar niet je prijzen structureel moet verhogen? Bijvoorbeeld door je bedrijfsprocessen eens kritisch onder de loep te nemen en kijken waar je winst kunt behalen door efficiënter te werken.  

Eén manier is het automatiseren van je processen die dit toelaten. Je kasopmaak bijvoorbeeld. Of het legen van je kluis en die delen van je boekhouding die gemakkelijk met een app beheerd worden.  

Processen onder de loep  
2024 is bij uitstek het jaar waarbij het onder de loep nemen van je marges en processen het verschil kan maken. Zodat je niet je prijzen moet blijven verhogen maar ook niet eindeloos hoeft in te leveren. Want hoeveel tijd - en dus geld - ben jij elke dag eigenlijk kwijt aan het openen en sluiten van je zaak? En hoeveel betaal jij eigenlijk per pin- of online transactie?  

Slimme oplossingen
Door gebruik te maken van een slimme kluis voor het afstorten van je cash en de BLUbeem app voor zowel je contante- als kaartbetalingen besparen jij en je personeel elke dag kostbare tijd. Tijd die je niet meer hoeft te besteden aan het afstorten van je omzet bij de bank, het tellen van de waarde in je kluis, het matchen van je verschillende omzetstromen en het op tijd inplannen van je waardetransport.   
 
Dat maakt je cashmanagement efficiënter, overzichtelijker en goedkoper.

Blijf op de hoogte

Nieuws, trends en ontwikkelingen

Eén keer per maand een update speciaal gericht op ondernemers.